Ministerstvo financí II, Praha

Otevřít
Tematický popis: Řízení a organizace rezortu financí, finanční politika státu, státní rozpočet, plánování, kontrola revize, majetkoprávní záležitosti, náhrady za znárodnění, financování národních podniků, měnová reforma, daně, pojišťovnictví, banky, měnové fondy, zahraniční finanční vztahy státu, mince, bankovky
Archiv:
Datace:
(1922) 1945 - 1968 (1978)
Původce:
Ministerstvo financí (1945-1968)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení, celostátní (federální po 1.1.1969)

Ministerstvo financí Vídeň

Otevřít
Tematický popis: Finance, camerale (06.73)
Archiv:
Datace:
(1850) 1888 - 1918
Původce:
Místo vzniku:
Vídeň
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Finanční správa po roce 1850

Ministerstvo financí, Londýn

Otevřít
Tematický popis: Finanční ekonomické a rozpočtové záležitosti, Československé zahraniční banky, organizační záležitosti čsl. armády, majetkoprávní záležitosti, evidence a ochrana čs. státního majetku v zahraničí, Právní rada, přípravy finančního hospodaření v poválečné ČSR, měnová opatření, personální agenda
Archiv:
Datace:
(1939) 1940 - 1945
Původce:
Místo vzniku:
Londýn
Jazyk:
angličtina, čeština
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení po roce 1918

Ministerstvo hornictví, Praha

Otevřít
Tematický popis: Řízení resortu, normy, právní záležitosti, delimitace, prověrky chodu a hospodaření dolů, výstavba závodů pro těžbu uhlí a magnezitu, plynárenská síť ČSSR, RVHP, zahraniční styky
Archiv:
Datace:
(1959) 1965 - 1968
Původce:
Ministerstvo hornictví (1965-1968)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení, celostátní (federální po 1.1.1969)

Ministerstvo hospodářské obnovy Londýn

Otevřít
Tematický popis: Čs. vláda v zahraničí, prezidium a hospodářská správa ministerstva, legislativní agenda, styk se spojeneckými vládami, ústředními úřady, organizacemi, spolky, jednotlivci, rekonstrukční odbor - návrh na poválečnou obnovu
Archiv:
Datace:
(1940) 1941 - 1945
Původce:
Místo vzniku:
Londýn
Jazyk:
angličtina, čeština, slovenština
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení, celostátní (federální po 1.1.1969)

Ministerstvo hospodářství a práce, Praha

Otevřít
Tematický popis: Hospodářská správa, záležitosti průmyslu, obchodu, řemesel a živností, energetiky, hornictví a hutnictví, problematika nezaměstnanosti, pracovního nasazení a přípravy k povolání, peněžnictví, měna a pojišťovnictví, otázky sociálního pojištění, zaopatření vojáků, vysloužilců a válečných poškozenců, mzdová politika, měření, cejchování, zkoušení a označování ručních střelných zbraní a nábojů, osobní spisy německých zaměstnanců MHP, Ministerstva sociální a zdravotní správy a úřadů práce aj.
Archiv:
Datace:
(1884) 1942 - 1945 (1947)
Původce:
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení, celostátní (federální po 1.1.1969)

Ministerstvo hospodářství a práce, Praha

Otevřít
Tematický popis: Hospodářská správa, záležitosti průmyslu, obchodu, řemesel a živností, energetiky, hornictví a hutnictví, problematika nezaměstnanosti, pracovního nasazení a přípravy k povolání, peněžnictví, měna a pojišťovnictví, otázky sociálního pojištění, zaopatření vojáků, vysloužilců a válečných poškozenců, mzdová politika, měření, cejchování, zkoušení a označování ručních střelných zbraní a nábojů, osobní spisy německých zaměstnanců MHP, Ministerstva sociální a zdravotní správy a úřadů práce aj.
Archiv:
Datace:
(1884) 1942 - 1945 (1947)
Původce:
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení, celostátní (federální po 1.1.1969)

Ministerstvo hospodářství ČR - obrazové záznamy, Praha

Otevřít
Tematický popis: Filmové záznamy o majetku bývalého SSM, označená S-99/79. Zhoršená kvalita záznamu. Rok 1992.
Archiv:
Datace:
1992 - 1992
Původce:
Ministerstvo hospodářství ČR (1992-1996)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení, v České socialistické republice (po 1.1.1969)

Ministerstvo hospodářství ČR - spoje, Praha

Otevřít
Tematický popis: Řízení organizací pošt a telekomunikací včetně jejich privatizace (privatizační projekty, prodej státního podílu v SPT Telecom, a.s.), strategie rozvoje telekomunikací, řízení Českého telekomunikačního úřadu, výběrová řízení na poskytovatele mobilních telekomunikačních služeb, program Phare v telekomunikacích.
Archiv:
Datace:
(1988) 1992 - 1996 (2002)
Původce:
Federální ministerstvo dopravy a spojů (1990-1992); Ministerstvo hospodářství ČR (1992-1996); Ministerstvo dopravy a spojů (1996-2002)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení, v České socialistické republice (po 1.1.1969)

Ministerstvo hospodářství ČR, Praha

Otevřít
Tematický popis: Kopie živnostenských listů zasílaných městskými a místními úřady na živnostenský odbor bývalého Ministerstva hospodářství ČR (kompetence přešly na odbor živností Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, který provozuje i databázi) - vzorek v rozsahu 7 kartonů. Organizační záležitosti živnostenského odboru (např. materiály MOCR, Komise vlády pro státní informační systém, návrhy na vedení registru ŽL), počítačová evidence. Řízení organizací pošt a telekomunikací včetně jejich privatizace (privatizační projekty, prodej státního podílu v SPT Telecom, a.s.), strategie rozvoje telekomunikací, řízení Českého telekomunikačního úřadu, výběrová řízení na poskytovatele mobilních telekomunikačních služeb, program Phare v telekomunikacích. Řízení středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování (odbor učňovského školství), správa majetku bývalého SSM (odbor správy majetku mládeže).
Archiv:
Datace:
(1975) 1992 - 1996 (2002)
Původce:
Federální ministerstvo spojů (1971-1988); Federální ministerstvo dopravy a spojů (1988-1990); Federální ministerstvo spojů (1990-1992); Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj (1990-1992); Ministerstvo hospodářství ČR (1992-1996); Ministerstvo dopravy a spojů (1996-2002); Rada vlády pro informační politiku
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
angličtina, čeština
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení, v České socialistické republice (po 1.1.1969)
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace