Mezinárodní telefonní a telegrafní ústředna Praha

Otevřít
Tematický popis: Opatření ředitele, obchodní rejstřík, stanovy SPT, digitalizace telefonní sítě (překryvná síť), automatizace sledování provozu sítě včetně účtování hovorného, organizace a systemizace MTTÚ, výzkumné úkoly MTTÚ, ekonomika (zejm. komplexní rozbory a plány), kontrola (šetření u podřízených provozních jednotek), řízení (agenda ředitele včetně poradního sboru a korespondence).
Archiv:
Datace:
1967 - 1997
Původce:
Mezinárodní telefonní a telegrafní ústředna Praha; SPT Telecom a.s. - MTTÚ Praha, o.z.
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Spoje

Mezinárodní všeodborový svaz, Praha

Otevřít
Tematický popis: Odborové hnutí, odborové svazy, sjezdy, konference, pracovní práco, podpůrné akce, formy politického boje, sociální třídy, mládež, dokumentace
Archiv:
Datace:
1922 - 1930
Původce:
Mezinárodní všeodborový svaz (1922-1930), sekce MVS a jednotlivé sekretariáty a závodní výbory v ČSR
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Odborové a profesní organizace do roku 1945 - ústřední orgány a samostatné svazy a organizace

Michal Bohumil, PhDr.

Otevřít
Tematický popis: Životopisný materiál, osobní korespondence, dokumentace veřejné činnosti
Archiv:
Datace:
1933 - 1950
Původce:
Místo vzniku:
Brno
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Milosrdní bratři - provincialát a konvent, Praha

Otevřít
Tematický popis: kláštery - řád milosrdných bratří - lékařství - nemocnice - hudba
Archiv:
Datace:
1616 - 1953
Původce:
Konvent řádu milosrdných bratří v Praze Na Františku (1620-1950)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tematická skupina:
Církevní instituce římskokatolické - řádové provincialáty, kláštery, koleje a řeholní domy

Ministerstvo automobilového průmyslu a zemědělských strojů

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje základní písemnosti ministerstva (protokoly ze zasedání kolegia ministra, hlavní správy, zprávy pro ministra a vládu, organizace výroby, rozbory hospodaření, plány, revizní zprávy o výzkumu a vývoji, socialistické soutěžení).
Archiv:
Datace:
1955 - 1958
Původce:
Ministerstvo automobilového průmyslu a zemědělských strojů (1955-1958)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení, celostátní (federální po 1.1.1969)

Ministerstvo chemického průmyslu, Praha

Otevřít
Tematický popis: Řízení resortu, organizační a statutární písemnosti, znárodnění, zakládací listiny národních podniků, likvidace podniků a organizací, delimitace, výstavba závodů, ochranné známky, plánování, výroba, rozvoj, výzkum, zásobování, odbyt, zahraniční spolupráce, práce a mzdy, hlavní správy národních podniků
Archiv:
Datace:
(1946) 1951 - 1968 (1969)
Původce:
Ministerstvo chemického průmyslu (1951-1968)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení, celostátní (federální po 1.1.1969)

Ministerstvo dopravy a spojů, Praha

Otevřít
Tematický popis: Vývoj dopravy, její strategie, řízení železniční, letecké, silniční a vodní dopravy, kolegia ministra
Archiv:
Datace:
(1959) 1961 - 1963
Původce:
Ministerstvo dopravy 1953-1960; Ministerstvo dopravy a spojů 1960-1963
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Doprava

Ministerstvo dopravy ČR - videokazety, Praha

Otevřít
Tematický popis: Videokazety: Iran Transit. Islamic Republic of Iran, Na rozcestí, díly 7-12. BENY TV, Bourá jen blb. Landa, 12.7.2003; Výročí psané dýmem. Z oslav 150 let Olomoucko-pražské dráhy, AUVIX-3M, spol. s r.o. [1995]; Transport in the Czech Republic, Ministry of Transport of the Czech Republic, ÚDI, Praha 1994; Year 2000. Contingency Planing. ICAO, Montreal, 1999 (příprava řízení leteckého provozu na přechod na rok 2000)
Archiv:
Datace:
1994 - 2004
Původce:
Ministerstvo dopravy ČR
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Doprava, Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení, v České socialistické republice (po 1.1.1969)

Ministerstvo dopravy ČR, Praha

Otevřít
Tematický popis: Souhlas s provozováním letecké dopravy a leteckých prací (dle provozovatelů), dokumenty Odboru civilního letectví, investice do železničních tratí, sekretariát ministra, M. Říman – osobní, kopie dopisů podepsaných ministrem, kanceláře náměstků, správní rada GŘ,s.o., ukázky přidělování technických průkazů diplomatickým vozidlům, kombinovaná doprava, železniční koridory, železniční hraniční přechody a investice, technická normalizace, porady ministra, úřední tisky.
Archiv:
Datace:
(1804) 1993 - 2008
Původce:
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, němčina
Tematická skupina:
Doprava, Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení, v České socialistické republice (po 1.1.1969)

Ministerstvo dopravy ČSR, Praha

Otevřít
Tematický popis: Ústřední správa silniční, městské a vnitrozemské vodní dopravy na území České socialistické republiky, spisovna, ročník 1970 (chronologicko-numericky), civilní letectví.
Archiv:
Datace:
1969 - 1971
Původce:
Ministerstvo dopravy České socialistické republiky (1969-1971)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Doprava
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace