Merkuria, organizace zahraničního obchodu I, Praha

Otevřít
Tematický popis: Korespondence vedení PZO, písemnosti o obchodním styku s jednotlivými teritorii
Archiv:
Datace:
1949 - 1953
Původce:
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Podniky zahraničního obchodu, Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení po roce 1918

Merkuria, organizace zahraničního obchodu II, Praha

Otevřít
Tematický popis: Dokumentace vedení společnosti a jejicích odborných útvarů (právní, komerční politika, propagace, zvláštní obchodní operace, organizační, kontrolní, plánovací, tajemník a. s.)
Archiv:
Datace:
1972 - 1994
Původce:
Merkuria, organizace zahraničního obchodu, Praha
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Podniky zahraničního obchodu, Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení, celostátní (federální po 1.1.1969)

Městské hejtmanství a policejní ředitelství Praha

Otevřít
Tematický popis: Státní policie, finance, držení a nošení zbraní, pasy, vandrovní knížky, domovní inspekce, chudinské podpory, návrhy na vyznamenání, tisk, spolky, divadlo, koncerty, personální agenda policejních úředníků a sluhů, obecní plitické úřady, tržní policie, sanitní policie, bezpečnostní stráž, civilní stráž, doprava, hospodářství, cizinci, celní úřady, veřejná bezpečnost, mravnostní policie, postrk, vězeňství
Archiv:
Datace:
(1769) 1875 - 1920
Původce:
Policejní ředitelství Praha (1785-1945)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Policie a četnictvo do roku 1945

Metalimex, organizace zahraničního obchodu, Praha

Otevřít
Tematický popis: Vybrané dokumenty z problematiky řízení bývalého PZO (porady GŘ, instrukce a příkazy, informace a kontrolní zprávy), jeho organizace (organizační řád, schémata, statuty a jednací řády orgánů PZO, Podnikový věstník) i archiválií z okruhu obchodní politiky (odborné normy a metodiky, vybrané dokumenty o provádění obchodní činnosti), vybraná korespondence s ministerstvem zahraničního obchodu, Čs. obchodní komorou a dalšími institucemi, vybrané roční účetní závěrky a komplexní rozbory. Převzaty též archiválie jiných původců spolupracujících s PZO v jeho předmětu podnikání - Uhlozbyt, MZO/FMZO, SPK, některé orgány RVHP s čs. účastí.
Archiv:
Datace:
1949 - 1991
Původce:
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Podniky zahraničního obchodu, Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení po roce 1918

Metodisté - Evangelická církev metodistická

Otevřít
Tematický popis: metodisté - sociální péče - spolky - spolupráce evangelických církví - styky se zahraničím
Archiv:
Datace:
1924 - 1951
Původce:
Evangelická církev metodistická (ústředí, Spolek pro péči o sirotky evangelické církve metodistické) v letech 1924-1951 Svaz evangelických církví v letech 1938-1939 (karton č. 43)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
angličtina, čeština
Tematická skupina:
Jiné církevní istituce

Mezinárodní informační kancelář Wijs Muller & Co., Praha

Otevřít
Tematický popis: 20.17.21 písemné informační prameny úřední povahy, 72.13.47 mezinárodní zprostředkovatelství
Archiv:
Datace:
1933 - 1950
Původce:
Obchodní a informační kancelář Wijs Mullera
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, holandština (nizozemština), němčina
Tematická skupina:
Podniky zahraničního obchodu

Mezinárodní odúčtovna spojů, Praha

Otevřít
Tematický popis: Odúčtování mezinárodních poštovních poukázek, řízení (sekretariát ředitele), studie, statistiky, plánování, devizové hospodářství
Archiv:
Datace:
1970 - 1993
Původce:
Mezinárodní odúčtovna spojů (1970-1992)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Spoje

Mezinárodní společnost lůžkových vozů a velkých evropských expresních vlaků, a. s. - Reprezentace pro ČSR, Praha

Otevřít
Tematický popis: Smlouvy, zavedení národní správy, korespondence, účetnictví, výběr personálních spisů zaměstnanců (hlavní část fondu)
Archiv:
Datace:
(1900) 1920 - 1972 (1997)
Původce:
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, francouzština
Tematická skupina:
Kolejová doprava

Mezinárodní svaz studentstva - obrazové a zvukové záznamy, Praha

Otevřít
Tematický popis: Fotografie, zvukové záznamy a kinematografické filmy z činnosti původce fondu.
Archiv:
Datace:
1946 - 1994
Původce:
Mezinárodní svaz studentstva (od r. 1946)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
angličtina, čeština
Tematická skupina:
Společenské organizace 1948 - 1990 - ostatní

Mezinárodní svaz studentstva, Praha

Otevřít
Tematický popis: Registratura vedení MSS, další vybrané dokumenty, časopisy a plakáty, filmy v kartonových a v plechových krabicích, kotoučové magnetofonové pásky, audiokazety, gramodesky, fotografie, odznaky, průkazy, vyznamenání a další předměty, materiály z kongresů MSS, bulletiny, korespondence sekretariátu MSS, brožury, časopisy vydávané národními svazy MSS, výstřižky.
Archiv:
Datace:
1946 - 1994
Původce:
Mezinárodní svaz studentstva (od r. 1946)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština
Tematická skupina:
Společenské organizace 1948 - 1990 - ostatní
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace