Ministr Krajan, Vídeň

Otevřít
Tematický popis: Ministr krajan, zaměstnanci orgánů správy, úředníci, organizace a řízení státu, veřejná (politická) správa, publicum, správní řízení, volby, volební právo, volební systémy, jazyková otázka, obchodní akademie, průmyslové školy, lesnické školy, zemědělské a rolnické školy, zájmové školy a kurzy, gymnázia, vysoké školy, soudnictví, soudy, demonstrace, manifestace, stávky, výluky, banky, spořitelny (lidové peněžní ústavy, záložny, raiffeisenky, záložny konstribučenské), železniční doprava, železnice, obchodní a živnostenské komory, regulace, splavnění toků, ochrana břehů, vodní právo, všeobecná nápojové daň, společenské organizace, korporace, spolky, muzea, divadlo, divadelnívěda, archeologie, řády a vyznamenání, nemocnice, špitály, archivy, nekatolické církce, nekatolíci
Archiv:
Datace:
1900 - 1914 (1918)
Původce:
Místo vzniku:
Vídeň
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Politická správa po roce 1850

Minorité - provincialát a konvent, Praha

Otevřít
Tematický popis: kláštery - řád minoritů
Archiv:
Datace:
1537 - 1936
Původce:
Provincie řádu minoritů a konvent u sv. Jakuba, klášter sv. Anežky (od 30.let 13. stol.-1950)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tematická skupina:
Církevní instituce římskokatolické - řádové provincialáty, kláštery, koleje a řeholní domy

Místní dráha Sudoměř - Skalsko - Stará Paka

Otevřít
Tematický popis: Příprava stavby, stavba a provoz místní dráhy, výkup pozemků, jednání o přípojných a provozních smlouvách, finanční záležitosti, korespondence, projekt dráhy
Archiv:
Datace:
(1889) 1895 - 1925 (1952)
Původce:
Akciová společnost místní dráhy Sudoměř - Skalsko - Stará Paka (1890-1925); J. G. Maštálka (1866-1926)
Místo vzniku:
Praha, Sobotka
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Kolejová doprava

Mládež pro porozumění, Praha

Otevřít
Tematický popis: Výběrová řízení pro zájemce o studium v zahraničí. Celostátní on-line informační systém MOST
Archiv:
Datace:
1991 - 1997
Původce:
Mládež pro porozumění - Československo YFU - CS 1991-1997 Brno, Praha; občanské sdružení
Místo vzniku:
Brno, Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, němčina
Tematická skupina:
Nestátní neziskové organizace (dobročinné ústavy, nadace, nadační fondy)

Mlčoch Rudolf

Otevřít
Tematický popis: Osobní pozůstalosti, osobní fondy (13.71.07.13), politické směry (11.11), republika (10.15.43.11), národnostní politika (11.31), ústřední úřady (82.01.76.01), zákon (10.15.35.93), záznamy z jednání ministrů a předsedů.
Archiv:
Datace:
1938 - 1938
Původce:
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Mlynář Zdeněk, Prof. JUDr. - audiovizuální a zvukové dokumenty

Otevřít
Tematický popis: Audiokazety a videokazety týkající se činnosti původce (činnost Charty 77, televizní a rozhlasové pořady apod.).
Archiv:
Datace:
1959 - 1997
Původce:
Představitel reformního proudu ve vedení KSČ, autor politické části Akčního programu KSČ. 1.6.-16.1.1968 tajemník ÚV KSČ. V roce 1970 vyloučen z KSČ, v letech 1970-1977 pracovník entomologického odd. NM. Iniciátor a jeden z prvních signatářů Charty 77. Z politických důvodů se v červnu 1977 vystěhoval do Rakouska. V letech 1982-1989 vědecký pracovník Rakouského ústavu pro mezinárodní politiku v Laxemburgu, od roku 1989 profesor politických věd na univerzitě v Insbrucku. Po listopadu 1989 politicky aktivní v ČSSR, později ČR.
Místo vzniku:
Praha, Vídeň
Jazyk:
angličtina, čeština, němčina, ruština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Mlynář Zdeněk, Prof. JUDr., CSc.

Otevřít
Tematický popis: Osobní doklady, deníkové záznamy, vědecké práce, studie a články politologického charakteru a podklady k nim, přednášky, projevy, činnost Charty 77, veřejné dopisy, korespondence, výpisky, vlastní studie, separáty, kopie, výstřižky, časopisy, brožury, dokumentace.
Archiv:
Datace:
1930 - 1997
Původce:
Představitel reformního proudu ve vedení KSČ, autor politické části Akčního programu KSČ. 1.6.-16.1.1968 tajemník ÚV KSČ. V roce 1970 vyloučen z KSČ, v letech 1970-1977 pracovník entomologického odd. NM. Iniciátor a jeden z prvních signatářů Charty 77. Z politických důvodů se v červnu 1977 vystěhoval do Rakouska. V letech 1982-1989 vědecký pracovník Rakouského ústavu pro mezinárodní politiku v Laxemburgu, od roku 1989 profesor politických věd na univerzitě v Insbrucku. Po listopadu 1989 politicky aktivní v ČSSR, později ČR.
Místo vzniku:
Praha, Vídeň
Jazyk:
angličtina, čeština, italština, němčina, ruština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Mlynářské ústředí, Praha

Otevřít
Tematický popis: Mlynářství, mlýny, vyvlastnění, strojní zařízení
Archiv:
Datace:
(1813) 1939 - 1945 (1953)
Původce:
Mlynářské ústředí v Praze (1939-1940); Českomoravský svaz pro hospodaření obilím (1940-1945); případně Svaz pro hospodaření obilím
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Samospráva zájmová

Modráček František

Otevřít
Tematický popis: Osobní fond, autorské rukopisy prací, výpisky, diář, výstřižky
Archiv:
Datace:
1900 - 1950
Původce:
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

MONA - vydavatelství a nakladatelství Českého svazu žen, Praha

Otevřít
Tematický popis: Statut, směrnice, valné hromady, komplexní rozbory hospodaření, uzávěrky, zápisy z porad vedení, statistiky, příkazy ředitele, propagace vlastní, archivní výtisky vydávaných časopisů, projektová dokumentace budov.
Archiv:
Datace:
1872 - 1997
Původce:
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Nakladatelství a vydavatelství
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace