Ministerstvo zemědělství II - schůze kolegia ministrů zemědělství, Praha

Otevřít
Tematický popis: Zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, JZD, STS, státní statky, zemědělské školství, zemědělské stavby, výzkum a propagace, živočišná výroba, rostlinná výroba, mechanizace zemědělství, HTÚP, scelování, ČAZ
Archiv:
Datace:
1949 - 1970
Původce:
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení, celostátní (federální po 1.1.1969)

Ministerstvo zemědělství II - školní statky, Praha

Otevřít
Tematický popis: Zemědělské školství, školní statky, rostlinná výroba, živočišná výroba, zemědělství
Archiv:
Datace:
1945 - 1960
Původce:
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení, celostátní (federální po 1.1.1969)

Ministerstvo zemědělství II - tajné, Praha

Otevřít
Tematický popis: Zemědělství, rostlinná výroba, živočišná výroba, JZD
Archiv:
Datace:
1966 - 1992
Původce:
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení, celostátní (federální po 1.1.1969)

Ministerstvo zemědělství II - účtárna, Praha

Otevřít
Tematický popis: Zemědělství, rostlinná výroba, živočišná výroba, lesní a vodní hospodářství
Archiv:
Datace:
1945 - 1960
Původce:
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení, celostátní (federální po 1.1.1969)

Ministerstvo zemědělství II - výstavnictví, Praha

Otevřít
Tematický popis: Slovanská výstava, JZD, mechanizace zemědělství, zemědělské stroje, ceny, státní statky
Archiv:
Datace:
1945 - 1981
Původce:
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení, celostátní (federální po 1.1.1969)

Ministerstvo zemědělství II - zmocněnec v Bratislavě, Praha

Otevřít
Tematický popis: Zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, JZD, státní statky, rostlinná výroba, živočišná výroba, poverenictvo
Archiv:
Datace:
1947 - 1955
Původce:
Místo vzniku:
Bratislava, Praha
Jazyk:
čeština, slovenština
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení, celostátní (federální po 1.1.1969)

Ministerstvo zemědělství II, Praha

Otevřít
Tematický popis: Zemědělství, lesní a vodní hospodářství, JZD, STS, státní statky, zemědělské školství, zemědělské stavby, výzkum a propagace, živočišná výroba, rostlinná výroba, mechanizace zemědělství, HTÚP, scelování, ČAZ, zemědělské meliorace, zemědělský a lesnický výzkum, usnesení vlády, organizace, pozemková reforma, konfiskace, poverenictvo, znárodnění chovatelství, plemenářství, veterinární záležitosti, školní statky, revize, hrazení bystřin, lesní dohlédací služba, horská pastevní družstva, zemědělská výrobní družstva, zemědělská družstva, vnucená správa, chovatelské svazy, rybářství, úvěry, Slovanská výstava, zemědělské stroje, ceny, lesotechnické meliorace, statistika, mlýny, mrazírny,personální, ekonomika, organizace, mzdy, investice, normy, subvence, zarybnění, Fond pro zvelebení rybářství, akce UNRRA, rybářská družstva, družstevnictví
Archiv:
Datace:
(1936) 1945 - 1992 (2000)
Původce:
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení, celostátní (federální po 1.1.1969)

Ministerstvo zemědělství, Londýn

Otevřít
Tematický popis: Druhá světová válka, emigrace, armáda, hospodářství, zemědělství, mezinárodní obchod, legislativa, letectví, námořní doprava
Archiv:
Datace:
(1919) 1940 - 1945
Původce:
Místo vzniku:
Londýn
Jazyk:
angličtina, čeština, němčina, slovenština
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení po roce 1918

Ministerstvo zemědělství, Vídeň

Otevřít
Tematický popis: Zemědělství, legislativa, meliorace, velkostatky, rybářství, veterinářství, lesnictví, družstevnictví, vodní toky, mechanizace, myslivost, výzkum, spolky, školství, subvence, hornictví, agrární operace, chov koní
Archiv:
Datace:
(1861) 1868 - 1918
Původce:
Místo vzniku:
Vídeň
Jazyk:
němčina
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení do roku 1918

Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha

Otevřít
Tematický popis: Korespondence ministra, zápisy z porad ředitelů odborů, kolektivní smlouvy, poradní sbory ministra, tvorba, rozvoj a instalace informačního systému ARC/INFO, dokumentace k investičním akcím podporovaným Fondem ochrany ovzduší (čerpání dotací, seznamy staveb, plynofikace, ochrana ovzduší), stanoviska a informace pro ministra, informace pro náměstky, korespondence jednotlivých odborů a sekcí ministerstva, korespondence náměstků, zápisy z porad jednotlivých odborů a sekcí, knihy pošty a vybrané účetní dokumenty.
Archiv:
Datace:
(1986) 1990 - 2006
Původce:
Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení po 1.1.1993 (zde i kancelář prezidenta, zákonodárný sbor, ústavní soud), Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení, v České socialistické republice (po 1.1.1969)
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace