Náboženská matice, Praha

Otevřít
Tematický popis: Majetkové záležitosti, smlouvy, usnesení vlády, dozorčí rada, jmenování, odvolání, zastupování.
Archiv:
Datace:
1950 - 2003
Původce:
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Církevní instituce

Náboženská matice, Praha

Otevřít
Tematický popis: 21.15.61.05 Církev římskokatolická, 21.61.31.04 Diecéze, 21.61 Organizační a praktická činnost církve, 21.61.31.24 Farnosti, Farní úřady, 21.61.51 Duchovenstvo, 10.07.51.11 Matice, účetnictví
Archiv:
Datace:
(1652) 1782 - 1989 (1998)
Původce:
České místodržitelství do r. 1918, Zemská správa politická NV 1918-1919, Zemská správa politická 1919-1920, Zemský úřad v Praze 1920-1945, Zemský národní výbor v Praze 1945-1948, Náboženská matice Praha
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Odborné organizace a zařízení ústředních úřadů, včetně oblastních správ a regionálních pracovišť ústředních orgánů

Nacionálněsocialistická péče o blaho lidu - místní skupina Praha

Otevřít
Tematický popis: 10.15.43.21 protektorát, 10.07.57 politická organizace, 10.07.57.51 NSDAP, 06.73.07 účetnictví, 20.17.21.57 evidenční karty - dotazníky, 10.27.55.01 majetek, 11.31.31. 03 sběrné tábory, 20.17.21.54 oběžníky, 19.51.51.21 dokumentace tisková
Archiv:
Datace:
(1925) 1939 - 1945
Původce:
Nationalsozialistische Volkswohlfahrt Prag, 1939-1945 (přičleněná organizace NSDAP)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
NSDAP - organizační složky a přičleněné svazy 1938 - 1945

Nadace Antonína Švehly

Otevřít
Tematický popis: Agrární strana - výchova - studenti - subvence - účetnictví
Archiv:
Datace:
1936 - 1946
Původce:
Nadace Antonína Švehly (1936-?)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Nestátní neziskové organizace (dobročinné ústavy, nadace, nadační fondy)

Nadace EN Video, Praha

Otevřít
Tematický popis: Agenda Nadace EN Video - zakládací listina, pojištění, půjčování kazet s ekologickými filmy, smlouvy s partnerskými organizacemi (OÚ - referáty životního prostředí a jiné ekologické organizace), účetnictví, spisy likvidátora, záznamy o výmazu
Archiv:
Datace:
1993 - 1999
Původce:
Nadace EN Video, Praha 2, Lublaňská 18, reg. č. 83/134/93
Místo vzniku:
Čechy
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Nestátní neziskové organizace (dobročinné ústavy, nadace, nadační fondy)

Nadační fond pro sociální a zdravotní výpomoc bývalým politickým vězňům, Praha

Otevřít
Tematický popis: Korespondence, smlouvy, žádosti o poskytnutí příspěvku, účetní dokumentace, zápisy z jednání, dokumenty z likvidace (korespondence, žádost o výmaz z nadačního rejstříku).
Archiv:
Datace:
2006 - 2015
Původce:
Nadační fond pro sociální a zdravotní výpomoc bývalým politickým vězňům
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Nestátní neziskové organizace (dobročinné ústavy, nadace, nadační fondy)

Nakladatelství dopravy a spojů, Praha

Otevřít
Tematický popis: Redakce publikací (autorské a vydavatelské záležitosti), výroba a výtisky odborných a úředních publikací - knihy, učebnice, předpisy, časopisy, vydavatelská činnost rezortu
Archiv:
Datace:
(1890) 1952 - 1992 (2007)
Původce:
Železniční nakladatelství (1952-1953); Dopravní nakladatelství (1953-1959); Nakladatelství dopravy a spojů (1959-1992)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Polygrafie a nakladatelství, Spoje, doprava a sdělovací prostředky

Nakladatelství Lidové demokracie - Vyšehrad, Praha

Otevřít
Tematický popis: Vydavatelství, nakladatelství, účetnictví
Archiv:
Datace:
1945 - 1993
Původce:
Lidová demokracie - nakladatelství a vydavatelství Vyšehrad 1945-1993
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - redakce, Nakladatelství a vydavatelství

Nakladatelství Svoboda, Praha

Otevřít
Tematický popis: Nakladatelství, směrnice, příkazy šéfredaktora, korespondence nakladatelství, dokumentace k publikacím. Úplný knižní fond z produkce nakladatelství není součástí archivního fondu, je trvale ve správě knihovny SÚA.
Archiv:
Datace:
1952 - 1998
Původce:
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - redakce, Nakladatelství a vydavatelství

Národně demokratická strana, Praha

Otevřít
Tematický popis: Programové a organizační dokumenty, zápisy z jednání orgánů NDS, veřejná prohlášení a stanoviska, korespondence, dokumentace k jednotlivým akcím, kopie písemností k činnosti strany v exilu, tisková dokumentace, kopie a originály dekretů k udělení Řádu JUDr. Karla Kramáře, Řádu JUDr. Ladislava Rašína a Řádu Jana Opletala.
Archiv:
Datace:
(1949) 1991 - 2010
Původce:
Národně demokratická strana (4.3.1991 - současnost)
Místo vzniku:
Čechy, Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Politické strany, hnutí a organizace 1945-1990
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace