Eliáš Alois, Ing.

Otevřít
Tematický popis: Deníky, verše, korespondence, soubor hracích karet z Pankráce, protokol o popravě, poslední vůle, nařízení protektorátních úřadů, informace pro vládní činitele, projevy členů vlády, spolková činnost za okupace, soukromá korespondence, kniha návštěv, seznamy, vzpomínky J. Eliášové a Fany Možné-Meisnarové, dokumenty k odhalení pamětní desky A. Eliáše v r. 1947, dokumentace, fotografie, časopisy a výstřižky.
Archiv:
Datace:
1914 - 1942 (2008)
Původce:
spolupracoval s domácím odbojem (Obrana národa)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Eliáš Alois, Ing. - mikrofilmy

Otevřít
Tematický popis: Korespondence odeslaná A. Eliášem sestře Boženě Weigeltové - Eliášové a švagrovi Bohuši Weigeltovi.
Archiv:
Datace:
1914 - 1918
Původce:
spolupracoval s domácím odbojem (Obrana národa)
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy, Sbírky obrazového materiálu, fotografií a negativů

Endokrinologický ústav II, Praha

Otevřít
Tematický popis: Zápisy z gremiálních porad, korespondence s Českou lékařskou komorou, dokumenty Etické komise EÚ. Zdravotnická dokumentace ambulantní péče prof. MUDr. Ivanky Žofkové, CSc. z oboru endokrinologie-osteologie, nominace prof MUDr. Vratislava Schreibera, DRSc. k udělení státního vyznamenání České republiky.
Archiv:
Datace:
1992 - 2008
Původce:
Endokrinologický ústav (od roku 1993)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Zdravotní ústavy

Endokrinologický ústav, Praha

Otevřít
Tematický popis: Účetní a provozní písemnosti, plány, rozpočty, zápisy z gremiálních porad, zápisy z Vědecké rady, korespondence s ministerstvem, korespondence s Českou lékařskou komorou, statut, kolektivní smlouva, směrnice a organizační řády, příkazy ředitele, výroční zprávy, jednání o zachování ústavu.
Archiv:
Datace:
1972 - 1999
Původce:
Endokrinologický ústav
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení po roce 1918, Zdravotní ústavy

Energetický regulační úřad, Jihlava

Otevřít
Tematický popis: Vzorky z autorizačního řízení podle zákona č. 222/1994 Sb., vybrané dokumenty z korespondence předsedy, centrální podací deník, odbor strategie, úsek předsedy, podklady pro porady vedení, informace pro předsedu ERÚ, návrh novely vyhlášky 438/2000 s připomínkami. Zápisy z porad vedení ERÚ, zprávy o činnosti a hospodaření ERÚ, roční zprávy o provozu ES ČR, korespondence předsedy, korespondence jednotlivých útvarů, zprávy o zjištěních z vykonaných interních auditů, zprávy ze zahraničních služebních cest, dokumentace k výběrovým řízením, dokumenty týkající se správních řízení, vyřazené vnitřní normy, zrušená opatření předsedy a interní pokyny, rozhodnutí o regulaci cen, zprávy pro porady vedení, stížnosti a podání, dokumenty týkající se řešení následků povodní v roce 2002, knihy došlé a odeslané pošty a roční závěrka. Digitální dokumenty: roční zpráva o provozu energetické sítě ČR za roky 2002-2003, zpráva o činnosti a hospodaření ERÚ za roky 2001-2003.
Archiv:
Datace:
1995 - 2010
Původce:
Energetický regulační úřad (od 1.1.2001 - zákon č. 458/2000 Sb.)
Místo vzniku:
Jihlava
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení po 1.1.1993 (zde i kancelář prezidenta, zákonodárný sbor, ústavní soud)

Erban Evžen, JUDr.

Otevřít
Tematický popis: Osobní pozůstalost, politické strany, odbory, dokumentace. Uloženo na 110/13/c/1: diplomy
Archiv:
Datace:
1912 - 1994 (2010)
Původce:
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Erban Vojta

Otevřít
Tematický popis: Historické a vzpomínkové studie, články a poznámky týkající se Čsl. sociální demokracie, druhé světové války a médií.
Archiv:
Datace:
1945 - 1978
Původce:
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Eupex, Praha

Otevřít
Tematický popis: Organizační a právní záležitosti, obchodní transakce v zahraničí, nákupy zlata, valut a šperků, nákupy strojů, akce Berlín, akce Řecko, spolupráce s KSF, KSI, KPR, PPR a SED
Archiv:
Datace:
1946 - 1951 (1952)
Původce:
Eupex, veřejná obchodní společnost, zařízení ÚV KSČ (19461951); likvidace (1951-1952)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Politické strany, hnutí a organizace 1945-1990 - ústřední a zemské orgány

Evangelická vrchní církevní rada Vídeň

Otevřít
Tematický popis: Církev luterská (augsburského vyznání), církec reformovaná (helvetského vyznání, kalvínská), farnosti, farní úřady, filiálky, kostely, modlitebny, farní školy, církevní a klerikální organizace, církevní právo, církevní školství, církevní správa, pedagogické školy, učitelské ústavy, normální školy, vikáři, faráři, dobročinné ústavy, fondy finanční, volby, volební právo, volební systémy, majetek
Archiv:
Datace:
(1807) 1861 - 1918 (1919)
Původce:
Evangelická vrchní církevní rada Vídeň (K.k. evangelische Oberkirchenrat Wien), 1861-1918
Místo vzniku:
Vídeň
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Jiné církevní istituce

EXICO, organizace zahraničního obchodu - kinematografické filmy, Praha

Otevřít
Tematický popis: Propagační kinematografické filmy.
Archiv:
Datace:
1983 - 1986
Původce:
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, němčina
Tematická skupina:
Podniky zahraničního obchodu, Sbírky obrazového materiálu, fotografií a negativů, Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení, celostátní (federální po 1.1.1969)
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace