C.H.C., a. s., v likvidaci, Praha

Otevřít
Tematický popis: Statutární dokumenty, zápisy z jednání, korespondence, výroční zprávy, statistické zprávy, roční účetní závěrky, audit.
Archiv:
Datace:
1996 - 1999
Původce:
C.H.C., a. s., v likvidaci, Kodaňská 46, Praha 10
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Podniky zahraničního obchodu

Cajthaml-Liberté František

Otevřít
Tematický popis: Osobní doklady, korespondence, dokumenty, vzpomínky, publikační a literární činnost: k dějinám dělnického hnutí, k dějinám Čechů a Slováků v Americe, životopisné studie, národnostní otázka v Severních Čechách, dějiny obcí
Archiv:
Datace:
1860 - 1935
Původce:
Místo vzniku:
Čechy, USA
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Čáňová Eliška, PhDr.

Otevřít
Tematický popis: Rukopisy vlastní, separáty, podklady a přípravný materiál k vědecké práci, kartotéky s excerpty matrik z Broumovska.
Archiv:
Datace:
1952 - 2001
Původce:
Místo vzniku:
Hostivice, Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Čechofracht a.s., Praha

Otevřít
Tematický popis: Vybrané archiválie PZO Čechofracht 1949-1990 (pražská centrála i afilace v zahraničí), mezinárodní hospodářské instituce BIMCO (doprava) a GATT (obchod) a UNCTAD, vybrané písemnosti partnerské spediční PZO Metrans, vybrané archiválie MZO/FMZO a ČSOPK
Archiv:
Datace:
1949 - 1990
Původce:
Čechofracht PZO; Čechofracht a.s.
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Doprava, Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení, celostátní (federální po 1.1.1969)

Čechová Gabriela, PhDr.

Otevřít
Tematický popis: Osobní doklady, archivní metodika a ediční činnost
Archiv:
Datace:
(1858) 1928 - 1994
Původce:
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
angličtina, čeština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy

Čechy, Morava, Slezsko

Otevřít
Tematický popis: Dějiny Čech, Moravy a Slezska - politika - hospodářství finance - náboženství - místopis - šlechta - soudnictví.
Archiv:
Datace:
(1344) 1527 - 1845
Původce:
Domácí, dvorní a státní archiv ve Vídni (1749 dodnes) -spisy české dvorské kanceláře (1627-1748), české komory (12ST-1748) a místodržitelství (1620-1748), další úřady v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, právnické a fyzické osoby
Místo vzniku:
Praha, Vídeň
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení do roku 1918

Čejchan Václav , PhDr.

Otevřít
Tematický popis: Fotokopie listin, spisů, úředních dopisů, materiálů z cizích archivů z osobní pozůstalosti V. Čejchana.
Archiv:
Datace:
1928 - 1948
Původce:
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, latina, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy, Sbírky opisů a kopií archiválií (zde i opisy archiválií ze zahraničních archivů)

Cejnar Alexander

Otevřít
Tematický popis: Korespondence, rukopisy vlastní, přípravný materiál, časopisy a bulletiny, tisková dokumentace.
Archiv:
Datace:
1927 - 1985
Původce:
Místo vzniku:
Brazílie
Jazyk:
angličtina, čeština, portugalština, španělština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Celostátní konference KSČ 1921-1937

Otevřít
Tematický popis: Celostátní konference KSČ, Výkonný výbor a ústřední výbor KSČ, Polbyro, Orgbyro, Sekretariát, Německé oddělení, Agitačně propagační oddělení, Družstevní oddělení, Odborové oddělení, Komunální, samosprávní oddělení, Zemědělské oddělení, Říšská agitační komise žen, Ženodděl, Živnostenské oddělení, Obchodní oddělení a finanční komise, Tiskové oddělení, Kontrolní komise, TAFOK, Sportovní komise, Komise pro finanční práci v mimostranických masových organizacích, Ústřední kulturní a vzdělávací komise, Sociální komise, Krajské a okresní výbory, základní organizace KSČ, Činnost zahraničního vedení KSČ a řízení odboje, Československá vojenská jednotka v SSSR, Odbojové hnutí v Čechách, na Moravě a na Slovensku.
Archiv:
Datace:
1921 - 1945
Původce:
Komunistická strana Československa (1921-1989)
Místo vzniku:
Praha, Rusko
Jazyk:
čeština, němčina, ruština
Tematická skupina:
Politické strany, hnutí a organizace 1945-1990 - ústřední a zemské orgány

Čelovský Bořivoj, M. A., PhD.

Otevřít
Tematický popis: Výpisky, kopie dokumentů k monografiím: Ota Hora, Konec českého tisku, Emigranti, So der So, Strážce nové Evropy, zápisy a usnesení Rady pro svobodné Československo, korespondence, svazek StB, magnetofonové pásky, CD-ROM, medaile, literatura.
Archiv:
Datace:
(1891) 1923 - 2007
Původce:
Místo vzniku:
Kanada, Ostrava
Jazyk:
angličtina, čeština, němčina
Tematická skupina:
Osobní fondy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace