A.Novotný - zahraniční záležitosti

Otevřít
Tematický popis: Plenární zasedání ÚV, předsednictvo (byro), sekretariáty, kanceláře tajemníků ÚV, oddělení a komise ÚV, hospodářské záležitosti ÚV KSČ, písemnosti KV a OV KSČ a ÚV KSS; písemnosti prezidenta republiky, zákonodárné, výkonné a soudní moci státu z let 1945-1989. Texty projevů, poznámek, přednášek, referátů a článků Kl. Gottwalda.
Archiv:
Datace:
1945 - 1989
Původce:
Komunistická strana Československa (1921-1989)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Politické strany, hnutí a organizace 1945-1990 - ústřední a zemské orgány

Adam Čestmír, JUDr.

Otevřít
Tematický popis: Písemnosti osobní povahy, doklady, vyznamenání, blahopřání, písemnosti z činnosti původce v Čs. straně socialistické, v ČNR a Ústavu skladového hospodářství.
Archiv:
Datace:
(1849) 1924 - 1999
Původce:
1945 člen ČNR, 1945-1946 poslanec NS, 1968-1990 poslanec, 1976-1986 místopředseda ČNR, v letech 1945-1948 funkcionář nár. soc. mládeže, později funkcionář Čs. strany socialistické, od roku 1974 člen předsednictva, v letech 1974-1987 předseda městského výboru Čs. strany socialistické v Praze
Místo vzniku:
Čechy, Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Administrace celních důchodků Praha

Otevřít
Tematický popis: Administrace celních důchodků (06.73.41.03)
Archiv:
Datace:
(1764) 1805 - 1830
Původce:
Administrace bankálních důchodků (Bancal-Gefällen Administration) 1791-1821; Administrace celních důchodků (Zoll-Gefällen Administration) 1821-1830
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Finanční správa do roku 1850

Administrace celních duchodku Praha

Otevřít
Tematický popis: Spojená správa kamerálních důchodků (06.73.41.04)
Archiv:
Datace:
(1722) 1831 - 1849 (1853)
Původce:
Spojená správa kamerálních důchodků (Vereinigte Kameral-Gefällenverwaltung) 1831-1849
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Finanční správa do roku 1850

Administrace státních statků Praha

Otevřít
Tematický popis: Hornictví. Těžba nerostných surovin (52), Hutnictví (53), Zemědělství. Lesnictví (68)
Archiv:
Datace:
(1685) 1721 - 1833
Původce:
Hospodářské ředitelství českých statků; Administrace státních statků
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Státní statky a jejich nadřízené orgány

Adolf Bernard, Dr.

Otevřít
Tematický popis: 20.17.11 písemné informační prameny osobní povahy, 20.17.21 písemné informační prameny úřední povahy, 10.87.51 mezinárodní spolupráce ve speciálních otázkách, 11.31.11.13 arizace
Archiv:
Datace:
1930 - 1948
Původce:
Místo vzniku:
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Osobní fondy

Agentura GAIA o. s., Praha

Otevřít
Tematický popis: Stanovy, vznik, členové, projekty vlastní (včetně projektu Quo vadis, femina?), jednorázové akce, články, vlastní propagační materiály, publikace vlastní, zásadní písemnosti o financování Agentury GAIA. Digitální dokumenty: akce vlastní a akce jež Agentura GAIA podpořila na internetu
Archiv:
Datace:
1997 - 2010
Původce:
Agentura GAIA o. s. (od r. 1997)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Spolky a občanská sdružení po roce 1990

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha

Otevřít
Tematický popis: Organizační řády, výroční zprávy, příkazy a směrnice ředitele, korespondence ředitele, seznamy akcí vykonávanými externími pracovníky, odborné posudky, plakáty, rozpočty, roční statistické výkazy, smlouvy.
Archiv:
Datace:
(1990) 1995 - 2007
Původce:
Český ústav ochrany přírody; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (od roku 1995)
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení po 1.1.1993 (zde i kancelář prezidenta, zákonodárný sbor, ústavní soud)

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Praha

Otevřít
Tematický popis: Běžné provozní písemnosti Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest a jeho předchůdců (zprávy o činnosti, výroční zprávy, tiskové zprávy, zápisy z porad vedení, usnesení GŘ, podklady a zápisy z jednání řídících výborů, stanovisko k převodu pozemků PF, smlouvy, mezinárodní dohody, zprávy ze zahraničních cest, dotační programy, účetní závěrky, analýzy, zprávy auditů, korespondence aj.).
Archiv:
Datace:
1992 - 2007
Původce:
ČAZI - Česká agentura pro zahraniční investice; FAZI - Federální Agentura pro Zahraniční Investice; CzechIndustry; Agentura pro rozvoj podnikání; Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení po 1.1.1993 (zde i kancelář prezidenta, zákonodárný sbor, ústavní soud)

Agroprojekt, projektový a inženýrský podnik Praha

Otevřít
Tematický popis: Zemědělství - investice - stavby
Archiv:
Datace:
1952 - 1976
Původce:
Agroprojekt, projektový a inženýrský podnik v Praze
Místo vzniku:
Praha
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Projektové ústavy a organizace, architektonické kanceláře
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace