Archiv ArcelorMittal Ostrava a. s.

Agroferra, a. s. Kunčice nad Ostravicí

Otevřít
Tematický popis: Fond je možné využít ke studiu dějin firmy, vývoje jejího vedení a výroby. Zajímavou součástí je strojní a stavební dokumentace. K fondu patří též písemnosti z období znárodnění.
Archiv:
Datace:
1920 - 1948 (1951)
Původce:
Agroferra, a. s. Velké Kunčice 1922 Agroferra, a. s. Kunčice nad Ostravicí 1922 - 1948
Místo vzniku:
Podivín
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Průmysl železa a kovů (ocelárny, válcovny, slévárny atd.)

Akciová společnost Jäcklův železářský průmysl, Karviná

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje prameny k majetkovým poměrům firmy, k vývozu výrobků do zahraničí, reakci dělníků na únorové události r. 1948 i k činnosti Akčního výboru Národní fronty v témže roce. Je spojen s prameny z období národní správy, kterou vykonávaly Vítkovické železárny Ostrava (1946 - 1948).
Archiv:
Datace:
(1912) 1921 - 1948 (1955)
Původce:
Jäckls Hufeisenfabrik Freistadt 1912 - 1922 Jäcklův železářský průmysl, s. r. o., Fryštát 1922- 1927 Akciová společnost Jäcklův železářský průmysl se sídlem ve Fryštátě (dnes Karviná) 1928 - 1948
Místo vzniku:
Horní Bojanovice
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Průmysl železa a kovů (ocelárny, válcovny, slévárny atd.)

Akciová společnost pro hlubinné vrtání, dříve Fauck a Schenk, Moravská Ostrava

Otevřít
Tematický popis: Z dochovaných písemností je možno získat přehled o způsobu podnikání a o obchodních kontaktech firmy. Její výrobky jsou zachyceny v katalogu a na fotografiích.
Archiv:
Datace:
(1905) 1920 - 1950
Původce:
Johann Schenk, strojírna, Mezina 1905 Albert Fauck, strojírna J. Schenka, Mezina 1917 - 1920 Akciová společnost pro hlubinné vrtání, dříve Fauck a Schenk, Moravská Ostrava 1920 - 1950
Místo vzniku:
Bohdašín, Králíky
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Průmysl železa a kovů (ocelárny, válcovny, slévárny atd.)

ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o.

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje organizační řídící normy společnosti
Archiv:
Datace:
2010 - 2012
Původce:
Do března 2010 součástí společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. od 28.3.2010 (dceřiná společnost)
Místo vzniku:
Dobšice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Hutnictví železa

ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o.

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje řídící normy.
Archiv:
Datace:
2011 - 2011
Původce:
Do 31.12.2010 součástí společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o. od 1.1.2011 (dceřiná společnost)
Místo vzniku:
Dobšice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Hutnictví železa

ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s.

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje organizační řídící normy a roční zprávy o jakosti
Archiv:
Datace:
(1983) 2002 - 2014
Původce:
Od r.1992 - 2007 součástí společnosti Nová huť, a.s. jako závod 15 - Rourovny MSO PIPES & TUBES a.s. od 1.5.2007 (dceřiná společnost) ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. od 1.12.2007
Místo vzniku:
Dobšice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Hutnictví železa

Blumenthal Samuel a syn, Karviná

Otevřít
Tematický popis: Fond dokumentuje jen vývoj firmy v novějším období její existence, protože chybí veškeré písemnosti od jejího založení v r. 1889 do r. 1940. Z dochovaných je zajímavý materiál k vývozu zboží do zahraničí a k procesu znárodňování v r. 1948.
Archiv:
Datace:
1940 - 1948 (1950)
Původce:
Samuel Blumenthal a syn, Fryštát (nyní Karviná) 1940 - 1948
Místo vzniku:
Horní Bojanovice
Jazyk:
čeština, němčina
Tematická skupina:
Průmysl železa a kovů (ocelárny, válcovny, slévárny atd.)

Československá vědecko - technická společnost - podniková organizace NHKG, n. p. Ostrava - Kunčice

Otevřít
Tematický popis: Fond obsahuje zprávy podnikové organizace o činnosti společnosti, sborníky přednášek a jiné podklady k přednáškové činnosti, zprávy z konferencí aj.
Archiv:
Datace:
1953 - 1990 (1992)
Původce:
Československá (Česká) vědecko-technická společnost NHKG, n. p. Ostrava - Kunčice 1953 - 1990
Místo vzniku:
Dobšice, Králíky, Příštpo
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Společenské organizace 1948 - 1990 - kulturní, vzdělávací a osvětové

Drátovny a šroubárny se sídlem v Praze, závod Karviná

Otevřít
Tematický popis: V rámci fondu je možno upozornit na materiály k výstavbě závodu, výrobní a zaměstnanecké statistiky, dokumentaci k exportu do zahraničí aj.
Archiv:
Datace:
(1946) 1949 - 1950 (1951)
Původce:
Jäcklův železářský průmysl, a. s. Fryštát 1921 - 1948 Drátovny a šroubárny se sídlem v Praze, závod Karviná 1949 - 1950
Místo vzniku:
Horní Bojanovice
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Průmysl železa a kovů (ocelárny, válcovny, slévárny atd.)

Hoteltrans s.r.o.

Otevřít
Tematický popis: Archivní soubor je tvořen převážně materiály z valných hromad z let 1994 - 2011. Dále obsahuje dokumenty vztahující se ke vzniku a zániku společnosti, organizační schéma a organizační řád aj.
Archiv:
Datace:
1993 - 2012
Původce:
Obchodní společnost Hoteltrans s.r.o. vznikla v r. 1993 vyčleněním provozu PZ/64 Hotely ze společnosti Nová huť a.s. Předmětem podnikání bylo poskytování ubytovacích služeb. Společnost byla zrušena bez likvidace s právním nástupcem v důsledku fúze sloučením se společností ArcelorMittal Ostrava a.s. ke dni 1.1.2012. Výmaz z obchodního rejstříku byl uskutečněn ke dni 1.10.2012.
Místo vzniku:
Králíky
Jazyk:
čeština
Tematická skupina:
Pohostinství a ubytování
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace